Honore de Balzac – When women love us, they…


“When women love us, they forgive us everything, even our crimes when they do not love us, they give us credit for nothing, not even our virtues.”
-Honore de Balzac